Referat fra medlemsmøte 8. september 2009

Møte om Måneskygger, både i Kina og lenger ute. Referat ved Kjell Kloster.

Etter måneder med mye gråvær, som resulterte i at en planlagt samling om dagslys-observasjoner måte utsettes, ble 15 medlemmer samlet under et tett tak i Nansensentret den 8 september, en skikkelig ruskeværs-kveld i Bergen.

Første tema var en orientering om månesystemene rundt Jupiter og Saturn, spesielt om de største månene som lettest sees i amatørkikkerter. Kjell Kloster forklarte om hvordan måneskygger på planetskivene kunne observeres, noe som for Jupiter sin del foregår relativt ofte. Spesielt morsomt å observere er det når to måneskygger kan følges samtidig over planetskiven, noe som skjer sjeldnere, men i regelmessige perioder med måneders mellomrum. En meget sjelden gang er det tre skygger å se på Jupiter, men for å se det skal en ha god tålmodighet og mye flaks med værforhold, neste gang er på morgenen den 12.oktober 2013.


Kjell viser eksempler på måneskygger på Jupiter. Foto: Odd Høydalsvik

For Saturn er Titanskyggen mest interessant. Men forholdene ligger dessverre dårlig til rette for observasjoner av denne hos oss i år. Først i 2025, neste gang ringen kan sees fra kanten, kan vi prøve å få gjort en slik observasjon herfra. Et selvlaget program ble vist fram for å demonstrere hvordan planetmånene og deres skygger kan simuleres på dataskjermen.

Kjell forklarer periodiske svingninger i månepassasjene observert fra jorda. Foto: Odd Høydalsvik

Kjell sitt simuleringsprogram i aksjon. Foto: Odd Høydalsvik

Rapport fra den totale solformørkelsen i Kina

Kveldens andre tema var en film tatt opp under den store solformørkelsen i sommer. Foreningens formann, Roar Hansen hadde filmet det hele fra kanten av et kinesisk vannreservoar. Med en delvis oppklaring av skyene i forkant av totaliteten ble det en riktig flott opplevelse sammen med mange andre, bl.a. de mange deltagere på DSE sin arrangerte Kina tur. Etter to interessante timer, og fremdeles med styrtregn utenfor, gikk vi over til siste tema som var kaffe, te, kjeks og generelt astroprat.

Roar viser film fra ekspedisjonen til Kina. Foto: Odd Høydalsvik

Tilbake