Referat fra medlemsmøte 27. januar 2010

Teleskopkveld. Referat ved Odd Høydalsvik.

Den 27 januar hadde vi vårt første møte i 2010. Møtet ble holdt på Nansensenteret og tema for kvelden var teleskoper for amatørastronomer. Mange av medlemmene hadde tatt med teleskopene sine så vi fikk en fin utstilling av de fleste aktuelle typer: Newton-reflektor, Dobson, Schmidt-Cassegrain, Maksutov, samt flere refraktorer. Odd Høydalsvik hadde også med en modell av Newton sitt teleskop fra 1668. Det var interessant å se hvor knøttlite det var i forhold til dagens instrumenter. Roar Hansen gikk gjennom virkemåten for de ulike typene instrumenter, og de frammøtte fikk svar på mange spørsmål. En nyttig kveld både for de som allerede har teleskop og for de som vurderer å skaffe seg et.


Modell av Isaac Newton sitt teleskop. For å gi en ide om størrelsen er det også tatt med et standard 1,25” okular på bildet. Foto: Odd Høydalsvik

Tilbake