Referat fra medlemsmøte 31. oktober 2013

Referat ved Odd Høydalsvik.

Astronomisk observatorium - Foredrag ved Sveinung Vegum

12 medlemmer møtte opp hjemme hos Roar Hansen. Sveinung er aktiv i DSE og vil snakket om sine erfaringer med å bygge observatorium. Han har brukt mye tid både til DSE sitt observatorium NOVA, og har i tillegg bygget sitt eget private observatorium.

På Nova har de 2 observasjonsbygninger, ett med dreiekuppel og ett med skyvetak. Hovedinstrumentene i observatoriet med skyvetak er 2 stk Meade 16" Schmidt-Cassegrain teleskop. En fordel med kuppel er at det er lunere, og lite problemer med dugging. I dette observatroiet har de et 20" PlaneWave teleskop.

Sveinung hadde mange gode illustrasjoner og tips for de som er interessert i å bygge et eget observatorium.

BAF-møte

Foto: Roar Inge Hansen

Tilbake