Mission to Mars - Foredrag ved Øyvind Grøn

Roar Hansen kunne ønske 24 oppmøtte velkommen til dette møtet om utforskningen av Mars. Møtet ble holdt i lokalene til Nygård Skole, og vi var så heldige at vi hadde fått professor Øyvind Grøn til å holde foredrag.

BAF

Roar ønsker velkommen.

 

Deretter overtok Øyvind podiet.

BAF

Øyvind startet med en kort gjennomgang av de fysiske egenskapene til planeten Mars sammenliknet med Jorda. Nyere undersøkelser tyder på at det finnes vannis i enkelte områder. Man har også funnet tegn på vannerosjon fra nyere tid. Polisen på Mars er opptil 3000m tykk.

Mars har veldig tynn atmosfære som er uegnet for menneskelig liv. Videre mangler planeten magnetfelt. Disse faktorene gjør at man totalt mangler beskyttelse mot kosmisk stråling. Astronauter er derfor helt avhengige av effektiv beskyttelse mot stråling til enhver tid i form av drakter for utendørs bruk, og hus som beskytter når de oppholder seg innendørs.

Deretter forklarte Øyvind om banene til Mars og Jorda og hvordan dette skaper gunstige og mindre gunstige tidsvinduer for ferder til Mars. Avstanden variere med en periode på ca 15 år. Gunstige perioder med kort avstand er 2017-2021, 2033-2036 og 2049-2052, osv.

NASA sikter seg inn mot en bemannet ferd rundt 2037 til 2039. Ett forslag går ut på at utreisen vil ta 217 dager, oppholdet på Mars vil vare i 30 dager, og hjemreisen varer i 403 dager. Totalt 650 dager.

Man har også scenarier med et langt opphold på 496 dager på Mars. Dette stiller selvsagt større krav til produksjon av mat og oksygen på planeten.

Det forskes mye på framdriftssystemer, og omfattende testprogrammer utvikles. Det er ikke rom for at noe skal feile på en slik ferd.

Det er ikke bare NASA som har planer. Kina er i ferd med å bli en romartsnasjon med store ambisjoner, og Elon Musk sit selskap SpaceX har også store planer. Musk håper å kunne foreta første oppskytning av sitt "Interplanetary Transport System" innen 2022 og gjennomføre 4 ferder til Mars innen 2024. Musk lar seg ikke stoppe av innbyrdes baneforhold mellom Jorda og Mars, han håper å kunne opprette en base på Mars allered i 2028.

BAF

BAF

Presentasjonen fra foredraget kan du se her.

Referat og foto: Odd Høydalsvik

Tilbake