4. februar 2020: Grunnkurs i astronomi

Det var 19 personer som møtte opp til årets første møte i BAF. Kurset ble holdt i Thorsen Gruppen sine lokaler på Kokstad.

BAF

Ronny ønsker velkommen.

 

Ronny Hjelland startet med å gi en introduksjon til stjernehimmelen. Han startet med et kjapt historisk overblikk over hvordan man har tenkt seg universet fra oldtiden med et geosentrisk univers, og fram til dagens heliosentriske solsystem i utkanten av Melkeveien og milliarder av galakser.
Deretter gikk han gjennom de viktigste stjernebildene og asterismene, og ga en del tips til hvordan vi bruker disse for å finne fram på stjernehimmelen.
Han avsluttet med en innføring i bruk av stjernekartprogrammet Stellarium.

BAF

Lydhør forsamling.

 

BAF

Ronny forklarer hvordan finne fram på stjernehimmelen ved hjelp av stjernehopping.

 

Roar Hansen fortsatte deretter med å gi en oversikt over, og virkemåten til ulike typer teleskoper og monteringer.

BAF

Roar overtar scenen.

 

Han forklarte om fordeler og ulemper med de forskjellige typene utstyr.

Deretter foklarte han om himmelkoordinater og stjernekart, og hvordan bruke dette for å finne fram på stjernehimmelen.

BAF

Demonstrasjon av bruk av tradisjonelle stjernekart.

 

BAF

Roar forklarer om årstidsvariasjonene på stjernehimmelen.

 

Til slutt var det anledning til å se på teleskoputstilling og snakke med eierne av teleskopene for å høre deres erfaringer.

Referat og foto: Odd Høydalsvik

Tilbake