23. november 2021: Romteleskopene Euclid og James Webb

Denne kvelden hadde vi medlemsmøte på Nygård skole i Bergen sentrum. Dessverre møtte kun 8 medlemmer opp til dette interessante medlemsmøtet med høy faglig standard.

EUCLID-teleskopet

Bjarte Solheim, romfysiker fra Clara Venture Labs, gav oss et interessant foredrag om romteleskopet EUCLID som etter planen vil bli sendt opp i verdensrommet i 2023.

Dette er et ESA (European Space Agency) prosjekt, der Bergensfirmaet Clara fikk ansvaret med å lage «elektronikkboksen» og «føttene» til teleskopet. Bjarte presiserte at dette var et arbeid som det ble stilt svært høye krav til materialet som ble brukt. Til dette brukte de titan, og Clara leverte produktet som bestilt i 2020.

BAF

Bjarte Solheim

BAF's styremedlem, Dag Magne Ulvang, supplerte Bjarte med mer informasjon om selve teleskopet:

Teleskopet har en speildiameter på 1,2 meter, og det skal plasseres ut til Langrange punktet L2 som ligger 1,5 millioner kilometer fra Jorda. Teleskopet skal fotografere himmelen i både synlig lys og nær infrarødt lys. Målet å øke viten om mørk energi og mørk materie.

BAF

Dag Magne Ulvang.

James Webb Space Telescope (JWST)

BAF's styremedlem, Ronny Hjelland, gav oss en fin innføring om dette romteleskopet. Utviklingen av teleskopet startet i 2001-2002 og har tatt 20 år å fullføre. Etter planen blir det sendt ut i verdensrommet den 22. desember i år.

Hovedspeilet til teleskopet har en diameter på 6,5 meter, bestående av 18 delspeil (d=1,33 m) som er laget av Beryllium. JWST skal ikke fotografere i synlig lys, men kun i det infrarøde bølgelengdene. Romteleskopet Hubble har sett så langt ut i verdensrommet som det er mulig å se i synlig lys.

Skal en utforske verdensrommet videre utover mot starten for ca. 13,7 milliarder år siden, må en observere i de infrarøde bølgelengdene. Å se ut i verdensrommet i infrarødt lys fra bakkebaserte teleskoper, er som å se gjennom et «skittent vindu». Derfor blir teleskopet sendt langt ut i verdensrommet der varmestrålingen er minimal - ut til Lagrange punktet L2, som ligger 1,5 millioner kilometer fra Jorda.

En skal bruke en spektrograf til å bestemme gasser i atmosfæren til exoplaneter, og et infrarødt kamera til å detektere lys fra de første stjernene og galaksene. Målet er å øke kunnskapen om hvorledes de første galaksene ble formet?

BAF

Ronny Hjelland.

Referat: Roar Inge Hansen

Tilbake