26. april 2022: Lysforurensing

Denne kvelden hadde vi vårt første møte i lokalene som vi får låne i Fana Kulturhus. Lokalene ser ut til å kunne fungere bra for samlinger med opp til ca 25-30 personer.

Foredragsholder var Arnstein Dale.

Arnstein startet med en kjapp historisk gjennomgang av kunstig belysning fra den spede start i 1854 med Heinrich Göbel sin aller første glødetrådslampe fram til dagens LED-lys. Deretter gjorde han rede for hvordan kunstig lys påvirker både mennesker, dyr og planter.

Lysforurensing er lys på avveie som bl.a. har følgende konsekvenser:

Videre forklarte Arnstein den såkalte Bortle-skalaen som benyttes til å klassifisere graden av lysforurensing. Den går fra 1 (best) til 9 (værst).

Markedet flommer nå over av billige LED lyskilder av alle slag, og mange fristes til å lyssette både inne og ute med fargerike lyskilder.

Heldigvis er det en viss oppvåkning når det gjelder ulempene ved overdreven belysning, og det tas i økende grad hensyn til problemet i fagmiljøene som prosjekterer bygg og anlegg. Et viktig tiltak er å benytte lyskilder utendørs som lyser nedover på det arealet som faktisk trenger belysning - og ikke opp og til siden. Men det går nok fortsatt feil vei.
Imidlertid har nå Ringsaker kommune har nylig innført strenge reguleringer i nye hyttefelt. Et eksempel til etterfølgelse!

BAF

Her ser vi lokalet "Fanafjellet" i Fana kulturhus

BAF

Arnstein Dale forklarer Bortle-skalaen

Les hele presentasjonen her:

Presentasjon fra foredraget til Arnstein Dale

Referat: Odd Høydalsvik

Tilbake