1. desember 2022: James Webb Space Telescope

Over 70 personer møtte opp i Fana kulturhus 1. desember for å høre astrofysikeren Håkon Dahle holde et engasjerene foredrag om det nye og store romteleskopet "James Webb".

BAF

Håkon Dahle holder foredrag om JWST

Leder i Bergen Astronomiske Forening, Roar Inge Hansen, introduserte Håkon ved å vise video av han som 14 åring der han stilte opp i TV-programmet «Kvitt eller dobbelt» med Knut Bjørnsen som programleder. Der imponerte han alle TV-seerne med utrolige kunnskaper om verdensrommet, og faktisk korrigerte fagdommeren.

BAF

En ung Håkon Dahle i TV-programmet "Kvitt eller dobbelt"

James Webb-teleskopet ble skutt ut i verdensrommet 1. juledag for nesten ett år siden. Teleskopet har et primærspeil med diameter på hele 6,5 meter, og fotograferer stjernehimmelen i det infrarøde spekteret - dvs. varmestråling. Dette i motsetning til Hubble teleskopet som ser i det synlige lyset, og er betydelig mindre - 2,4 meter speil. James Webb teleskopet er dermed godt egnet til å se langt ut i verdensrommet, til de første galaksene og stjernene som ble dannet for mer enn 13 milliarder år siden. I sommer mottok en de første imponerende bildene fra dette teleskopet.

Håkon Dahle er involvert i prosjekter med James Webb-teleskopet som studerer akkurat disse første galaksene som tentes noen hundre millioner år etter Big Bang. Disse galaksene er så langt borte og lyssvake, at en må bruke «gravitasjonslinser» fra store gallakser for å studere disse objektene. Dermed får en forstørret opp lyset fra disse eldgamle galaksene. James Webb teleskopet kan også studere ting som ligger mye nærmere oss, som for eksempel planetene i vårt solsystem. De første bildene av Jupiter og Uranus viser detaljer som kun tidligere er blitt observert fra romsonder som har passert disse planetene.

De neste årene forventer en at bildene fra James Webb teleskopet vil gi oss mye mer kunnskap om dannelsen av universet, inkludert mulighetene for liv på andre planeter rundt stjerner i vår galakse. Håpet er at teleskopet vil leve i mer enn 20 år der ute i verdensrommet, hele 4 ganger lenger borte enn månen, men allerede nå har en startet planleggingen av et enda større romteleskop som skal erstatte James Webb-teleskopet om 20-30 år.

BAF

Håkon Dale holder foredrag om JWST

BAF

Håkon Dale holder foredrag om JWST

BAF

Håkon Dale holder foredrag om JWST

Klikk på bildene for større versjoner.

Referat: Roar Inge Hansen

Foto: Roar Inge Hansen og Dag Magne Ulvang

Tilbake