Referat fra observasjonskveld 2. oktober 2013

Referat ved Roar Inge Hansen.

Det vart ein fin observasjonskveld på Fanafjellet. Totalt var vi 6 personar som gjorde oss kjent med dei viktigaste stjernebilda og Messier objektene vha. lasarpeiker og ein 3 tommers refraktor. Verforholda var gode, trass i litt vind. Av objektene vi såg i 3-tommaren var: M13, M31, M57, M81, M82, dobbelthopen i Perseus, og dobbeltstjerner som Alamak og Mizar/Alcor.

Tilbake