Program for høsten 2023

Program Bergen Astronomiske Forening

Observasjonskvelder arrangeres på kort varsel når været er bra. Informasjon sendes ut på epost og på vår facebook-gruppe.

Solaktiviteten er på vei mot maksimum, og vi vier derfor sola spesiell oppmerksomhet denne høsten.


7. september kl 20:00: Medlemsmøte.

Tema: Sola, solaktivitet og nordlys.

Foredragsholder - Roar Inge Hansen

Sted: Fana Kulturhus, møterom Fanafjellet


Observasjonskveld - Væravhengig!

I tidsrommet 29. september til 8. oktober prøver vi å få til en observasjonskveld.

Her vil det bli praktisk veiledning i kikkertbruk og å finne fram på stjernehimmelen.


9. oktober kl 19:00: Åpent møte.

Tema: Den stormfulle Sola - hissigere enn antatt?

Foredrag ved Pål Brekke - Solfysiker og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter

Sted: Nordal Grieg Videregående skole, aulaen.

Den stormfulle sola

Solen har en puls på rundt 11 år. Dette kalles solsyklusen og måles ved antall solflekker som er synlige på solens overlate. Dermed gjennomgår solen hvert 11. år en periode med høy aktivitet kalt "solmaksimum," etterfulgt av omtrent fem år med en roligere periode kalt "solminimum." Under solmaksimum har solen kraftigere magnetfelt, flere solflekker og er det hyppigere solstormer. Under solminimum er det færre solstormer.

Vi er nå på vei mot et nytt solmaksimum som er forventet i 2025. Det betyr at vi også går mot en periode med mye romvær som forstyrrer og kan slå ut viktig samfunnsinfrastruktur som er kritisk får vårt moderne samfunn.

Videre blir det og ekstra mye nordlysaktivitet de kommende årene og vi vil kunne se oftere nordlys sør i landet enn på lenge. Flere forskningsgrupper har i mange år prøvde å forutsi styrken på neste solsyklus og konsensus var at den syklusen vi er inni i nå skulle blir svakere enn forrige som også var relativt svak. Men et par forskere mente ut fra en ny måleteknikk at den ville bli sterkere enn forrige.

Og nå har vi svaret - solaktiviteten er nå den høyeste siden 2002.

Den stormfulle sola


31. oktober kl 19:30: Medlemsmøte.

Tema: Månens dannelse og banebevegelser.

Foredrag ved Ronny Hjelland.

Sted: Fana Kulturhus, møterom Fanafjellet

Kart Fana kulturhus


28. november kl 19:30: Medlemsmøte

Tema: Måling av avstander i rommet før og nå. Metoder og feilkilder.

Foredrag ved Roar Inge Hansen.

Sted: Fana Kulturhus, møterom Fanafjellet