Program for våren 2019

Program Bergen Astronomiske Forening

OBS: Mer detaljer følger, endringer kan forekomme

Observasjonskvelder arrangeres på kort varsel når været er bra. Informasjon sendes ut på epost og på vår facebook-gruppe.

21 Januar kl 04:30 Måneformørkelse.

Vi observerer den totale måneformørkelsen


14 februar kl 19:00: Einsteins generelle relativitetsteori

Foredrag ved Rolf Martin Christensen

I den første delen gikk vi gjennom hovedpunktene i den spesielle relativitetsteorien (p. 1905). Denne bygger på to fundamentale prinsipper.

Det ene er relativitetsprinsippet som sier at naturlovene (bl.a. lyshastigheten) er lik for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre. Prinsippet innebærer at det ikke er mulig å måle absolutt hastighet (dvs. ift. det tomme rom) uten å relatere bevegelsen til et annet referansesystem.

Det andre er lyshastighetspostulatet som sier at lyshastigheten er konstant og uavhengig av observatørens bevegelse. Vi kommer innledningsvis til å repetere hovedtrekkene i den spesielle delen av teorien.

I 1905 publiserte Einstein også det som antakeligvis er verdens mest kjente formel, nemlig E=mc2. Formelen sier at energi og masse er ekvivalente størrelser og beskriver hvilken enorm hvileenergi materien (atomene) inneholder. Ved hjelp av regneeksempler skal vi kvantifisere størrelsen på denne energien, noe som garantert vil overraske de fleste. Den generelle relativitetsteorien (p. 1915) bygger på de to nevnte prinsippene i den spesielle relativitetsteorien samt på ekvivalensprinsippet som slår fast at de lokale virkningene av et gravitasjonsfelt er identiske med de lokale virkningene av en uniform akselerasjon langt fra massive legemer.

Teorien beskriver gravitasjon dels som en egenskap ved den krumme firedimensjonale romtiden, og dels som en konsekvens av bevegelsestilstanden til det referansesystemet vi befinner oss i. Konkret vil vi se på hvordan lyset påvirkes av den krumme romtiden, den relativistiske formelen for addering av hastigheter samt økningen i masseenergien som finner sted i hastigheter nær lysets.

Gjennomgangen krever ingen forkunnskaper, men det er et faktum at relativitetsteorien er lite intuitiv (ikke noe vi opplever til daglig) og det tar derfor litt tid å ta til seg prinsippene bak den. Dette må imidlertid ikke hindre noen i å ta del i denne gjennomgangen av den spennende relativistiske virkelighet.

Sted: Thorsen Gruppen AS i Kokstaddalen 27.
Ca 1,2 km fra bybanestoppet i Birkelandsskiftet.

Kokstaddalen 27

Kokstaddalen 27


13. mars kl. 19:00: Årsmøte

  1. Årsmøtesaker
  2. Bevertning

Sted: Austre Steinsvikåsen 21, 5251 Søreidgrend - hos Roar Hansen

Austre Steinsvikåsen 21


2. april kl. 19:00: Medlemsmøte: Gammaglimt i atmosfæren

Foredrag ved romfysiker Arve Aksnes

Arve Aksnes jobber på Birkelandssenteret. De har hatt ansvar for å utvikle ASIM-modulen som nå er i operativ drift på den internasjonale romstasjonen ISS.

ASIM står for Atmosphere-Space Interactions Monitor. Den registrerer elektriske utladninger i den øvre atmosfæren som "red sprites", "blue jets" og "elves". Dette er fenomener vi vet lite om. ASIM vil forhåpentligvis gi oss mye bedre innsikt.

Arve gir oss et innblikk i dette spennende prosjektet.

Sted: Info kommer.


7. mai kl. 19:00: Medlemsmøte

Rapport fra astronomituren til Tenerife sist høst.

Sted: Info kommer.


16. juni kl. 15:00 til ca 18:00: Sommeravslutning

Felles møte med Sjøfartsmuseet i Bergen.

Vi markerer 50-års jubiléet for månelandingen. Foredrag og film ved Jan Lexander.

Astronomiske observasjoner i dagslys.

Grilling.

Sted: Sjøfartsmuseet, Haakon Sheteligs plass 15.