28.11.2023: Medlemsmøte

Avstander/Lengde - En astronomisk framstilling

BAF

Les mer her.

 

31.10.2023: Medlemsmøte

Hvorfor faller ikke Månen ned på Jorda?

BAF

Les mer her.

 

09.10.2023: Åpent møte

Den stormfulle Sola - hissigere enn antatt?

Foredrag ved Pål Brekke - Solfysiker og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter

BAF

Les mer her.

 

07.09.2023: Medlemsmøte

Solaktivitet, nordlys og solobservasjoner

BAF

Les mer her.

 

11.06.2023: Sommeravslutning

Sommerfest på Hjelmås.

BAF

Les mer her.

 

25.04.2023: Medlemsmøte

Satelitter til besvær.

BAF

Les mer her.

 

20.02.2023: Medlemsmøte

Arnstein Dale holdt kurs i astrofoto.

BAF

Les mer her.

 

04.10.2022: Åpent møte

Håkon Dahle holdt fordrag om James Webb romteleskopet

BAF

Les mer her.

 

04.10.2022: Medlemsmøte

Roar Inge Hansen holdt fordrag over temaet "tid"

BAF

Les mer her.

 

06.09.2022: Medlemsmøte

Roar Hansen åpnet møtet med informasjon om kommende solformørkelser

Deretter var det Odd Høydalsvik som orienterte om de planetene som står gunstig til for observasjoner i høst.
Så var det ordet fritt til mye god astroprat.

BAF medlemsmøte

 

Presentasjonen fra om planetene kan leses her:

Planetene høsten 2022

 

04.09.2022: Kom deg ut dagen

Les mer her.

 

31.05.2022: Introduksjonskurs i astrofoto

Odd Høydalsvik og Arnstein Dale holdt kurs i astrofoto.
Det var gledelig å se mange oppmøtte, både gamle kjente men også mange nye!

Les mer her.

 

Presentasjonen fra kurset kan leses her:

Presentasjon fra kurset i astrofoto

 

26.04.2022: Lysforurensing

Les mer her.

 

08.02.2022: Gigantiske gammastråle-utbrudd fra magnetarer

Les mer her.

 

23.11.2021: Romteleskopene Euclid og James Webb

Les mer her.

 

5.11.2021: Visning av filmen Zenith

Den prisvinnende kortfilmen "Zenith" der vårt medlem Arnstein Dale forteller om sin hobby ble vist for over 50 frammøtte på Cinemateket.

Les mer her.

BAF

 

 

26.10.2021: Medlemsmøte

Jakten på mikrometeoritter

Mikrometeoritter er støvpartikler (stein) som har falt ned på Jorden fra verdensrommet, og som har klart seg gjennom atmosfæren uten å brenne opp. Gjennomsnittlig størrelse er rundt 0,3 millimeter, altså omtrent som et punktum. Sett gjennom et lite mikroskop er de ufattelig vakre.

Mikrometeoritter finnes overalt, og alle kan med litt innsats finne slike i sitt nabolag.

Les mer her.

BAF

 

 

13.4.2021: Medlemsmøte

Dannelesen av de første stjernene og galaksene

26 personer samlet til nettmøte på Zoom.

Les mer her.

BAF

 

 

29.9.2020: Medlemsmøte

Temamøte om planeten Mars

18 medlemmer møtte opp i Nygård skole sitt auditorim.

Les mer her.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

4.2.2020: Medlemsmøte

Grunnkurs i Astronomi

Om lag 19 medlemmer møtte opp i Thorsen Gruppen sine lokaler på Kokstad. Hensikten med møtet var å gi en enkel innføring i Astronomi for både nybegynnere og de med mer erfaring. Foredragsholdere var Ronny Hjelland og Roar Hansen.

Les mer her.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Mission to Mars, møte 25.11.2019

BAF - Øyvind Grøn

Den 25. november 2019 hadde vi på nytt besøk av professor Øyvind Grøn. Han holdt denne gang foredrag om temaet "Mission to Mars". Hvordan gjennomføre bemannede ferder til Mars.

Les mer her.

 

24.09, 29.10 og 3.12.2019: Kurs i astrofoto

I løpet av 3 kurskvelder har Odd Høydalsvik gitt en innføring i astrofoto.

Første kvelden var i hovedsak viet praktisk innføring i astroto med alt fra enkelt kamerautstyr til opptak gjennom teleskop. Her var det hele 17 deltakere.

Andre kvelden ble det gitt en innføring i ulike teknikker og verktøy for bildebehandling. Denne kvelden var det 12 tilhørere.

Tredje kvelden var det praktiske øvelser der de 7 deltakerne prøvde seg på stacking og "strekking" av bilder som de hadde fått utdelt på forhånd.

BAF medlemsmøte Odd forklarer noen av finessene med bildebehandling i Gimp og Photoshop.

 

14.10.2019: Rapport fra Starmus-festivalen

Kun 5 medlemmer møtte opp denne kvelden i lokalene til Thorsen-gruppen.

Geir Mathiesen deltok i sommer på Starmus-festivalen, som dette året ble arrangert i Zürich. Dette var femte festival i rekken. Konseptet består i foredrag med store personligheter innen astronomi og romfart, kombinert med konserter.

Blant årets høydepunkter var oversikt over Apollo-ferdene med astronaut Charles Duke som var på månen med Apollo 16.

Videre ble det gitt en oversikt over:

Geir viste en del filmklipp fra festivalen, samt film fra da han overvar oppskytningen av romferge STS-133. På Starmus fikk ha også anledning til å treffe astronaut Nicole Stott som blant annet var med på STS-128 og STS-133.

BAF medlemsmøte På skjermen ser vi bilde av Geir sammen med astronaut Nicole Stott på Starmus-festivalen.

 

10.09.2019: Uformelt møte

11 medlemmer fant veien til møtet i lokalene til Thorsen-gruppen der vi diskuterte løst og fast. Det er slett ikke nødvendig med så mye program for å få et givende møte.

Det ble også informert om Jan Lexanders bortgang og vi delte gode minner fra våre mange samvær med Jan.

BAF medlemsmøte

 

16.06.2019: Sommeravslutning

Den 16. juni arrangerte BAF sin årlige sommeravslutning. Dette året i samarbeid med Sjøfartsmuseet i Bergen. Arrangementet fant sted i Sjøfartsmuseets sine lokaler.

BAF sommeravslutning

Les mer her.

 

8.05.2019: Rapport fra astronomitur til Tenerife

Høsten 2018 arrangerte BAF en kombinert astronomitur og ferie til Tenerife.

BAF til Tenerife

Les mer om turen og se bilder her.

 

2.04.2019: Jordiske gammaglimt - det mest energirike naturfenomenet i atmosfæren

Denne kvelden holdt romfysiker Arve Aksnes foredrag om jordiske gammaglimt.

Jordiske gammaglimt

Les mer her.

 

13.03.2019: Årsmøte

Den 13. mars 2019 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF) - hjemme hos Roar. 12 medlemmer møtte opp.

Roar ønsket velkommen og åpnet møtet. Han gikk gjennom årsberetningen for 2018. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Styrerepresentantene Roar Hansen og Ronny Hjelland sto på valg. Begge hadde sagt seg villig til å fortsette. Øyvind Berg sto også på valg som vara. Alle 3 ble gjenvalgt, og revisor Rolf Martin Christensen ble gjenvalgt for en ny periode.

Deretter var det tid for pizza og kaffemat. Praten gikk som vanlig livlig, og mange erfaringer ble utvekslet.

Roar viste også i år en flott video han hadde lagd med høydepunkter fra året som gikk. Som i fjor var det gledelig mange bidragsytere med astrobilder i årets film.

BAF medlemsmøte

 

14.02.2019: Medlemsmøte - Einsteins generelle relativitetsteori

Sytten medlemmer hadde funnet veien til møtet den 14 februar.
På dette møtet holdt Rolf Martin Christensen det andre foredraget i sin serie om relativitetsteorien. I den første delen gikk han gjennom hovedpunktene i den spesielle relativitetsteorien (p. 1905). Denne bygger på to fundamentale prinsipper: Det ene er relativitetsprinsippet som sier at naturlovene (bl.a. lyshastigheten) er lik for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre. Det andre er lyshastighetspostulatet som sier at lyshastigheten er konstant og uavhengig av observatørens bevegelse.

På kveldens møte gikk han gjennom hovedprinsippene i den generelle relativitetsteorien. Den bygger på de to nevnte prinsippene i den spesielle relativitetsteorien samt på ekvivalensprinsippet som slår fast at de lokale virkningene av et gravitasjonsfelt er identiske med de lokale virkningene av en uniform akselerasjon langt fra massive legemer. Teorien beskriver gravitasjon dels som en egenskap ved den krumme firedimensjonale romtiden, og dels som en konsekvens av bevegelsestilstanden til det referansesystemet vi befinner oss i. Han gikk også gjennom hvordan lyset påvirkes av den krumme romtiden, den relativistiske formelen for addering av hastigheter samt økningen i masseenergien som finner sted i hastigheter nær lysets.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Møte om romsonden Cassini 06.04.2018

BAF - Øyvind Grøn

Den 6. april 2018 hadde vi på nytt besøk av professor Øyvind Grøn. Han holdt denne gang foredrag om romsonden Cassini/Huygens sin ferd til Saturn og dens måner.

Les mer her.

 

13.03.2018: Årsmøte

Den 13. mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF) - hjemme hos Roar Inge Hansen. 16 medlemmer møtte opp. Styret ble gjenvalgt og utvidet med ett ekstra medlem: Dag Magne Ulvang. I tillegg ble det vist en flott Årskavalkade for 2017 (video) som Roar hadde laget. Pizza og kaffemat ble deretter servert.

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

 

21.11.2017: Medlemsmøte - Tid og relativ virkelighet

Vårt medlem og revisor Rolf Martin Christensen, holdt et engasjerende og informativt foredrag om Relativitetsteoriene. Disse ble publisert av Albert Einstein i 1905 (den spesielle) og i 1915 (den generelle), og er en beskrivelse av hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter og gravitasjonsfelt. Rolf forklarte litt av bakgrunnen for den spesielle relativitetsteorien og forklare noen av begrepene som anvendes. Deretter så han nærmere på romtiden, herunder tidsdilatasjon og lengdekontraksjon. Gjennomgangen inkluderte også eksempler, der vi ved hjelp av Einstein og Hendrik Lorentz sine former, beregner (lys)hastighetens innvirkning på observatørers opplevelse av tid og rom. Hele 18 medlemmer møtte opp for å høre dette flotte foredraget av Rolf. .

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

01.11.2017: Rapporter fra solformørkelsen i USA

Mange av medlemmene I BAF reiste over til USA i august for å se en total solformørkelse. På dette møtet forklarte Odd Høydalsvik hvordan en solformørkelse oppstår og hva slags fenomener man kan observere. Hva er så spesielt med en total solformørkelse? Deretter fortalte både Odd og Roar Hansen om de solformørkelsesturene som de var med på i USA gjennom både bilder og film fra formørkelsesdagene. På dette foredraget møtte 15 medlemmer opp i lokalene til Thorsen Gruppen.

BAF medlemsmøte
Foto: Arnstein Dale

 

19.09.2017: Medlemsmøte - Sorte hull

Ronny Hjelland holdt et flott og engasjerende foredrag om «Sorte hull». Han begynte med et historisk tilbakeblikk på teoriene som førte til oppdagelsen av sorte hull. Deretter om stjerners død og hva som må til for å skape et sort hull. Så litt om fysikken og problematikken med sorte hull og singularitet. Han fikk også snakket litt om bøying av romtid og Hawkingstråling. Møtet ble avsluttet med teorier om sorte hulls endelige skjebne. Ronny delte også ut et flott skriftlig kompendium som ble gitt til alle de 21 personene som møtte opp for å lære mer om dette temaet.

 

25.04.2017: Medlemsmøte

Grunnkurs i Astronomi - del 2

Kveldens foreleser var Ronny Hjelland som hadde lagt ned et stort arbeid for å fortelle oss om «Hvordan avstander i rommet beregnes». Han startet med Boermetoden for beregning av nære avstander på Jorden, og gikk videre til Parallakse metoden for å beregne avstanden til nære stjerner. Han viste også eksempler på de første beregningene, fra gammel tid, for å finne avstanden til Månen, Sola og solsystemets planeter. Foredraget ble avsluttet med å finne avstandene til de fjerneste objektene. Der buker man variable stjerner, supernovaer og rødforskyvning i lysspekteret for å finne avstandene.
Synd at ikke flere enn 8 medlemmer fant veien til dette foredraget, som Ronny ledet på en overbevisende måte.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

29.03.2017: Årsmøte

Den 29. mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF) - hjemme hos Roar Inge Hansen. 12 medlemmer møtte opp. Styret ble gjenvalgt. I tillegg ble Øyvind Berg valgt som varamedlem til styret. I tillegg ble det vist en flott Årskavalkade for 2016 (video) som Roar hadde laget. Pizza og kaffemat ble deretter servert.

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

21.02.2017: Workshop - «Digital bildebehandling»

De siste årene har det blitt avholdt flere workshop i bildebehandling for at flere av medlemmene skal lære seg teknikker som får frem enda mer detaljer i de astronomiske bildene som vi tar på stjernehimmelen. Denne kvelden var det Arnstein Dale som gav oss innsikt i programmet PixInsight. Totalt var vi 7 personer som møtte opp for å lære mer av det Arnstein har lært seg for å ta sine flotte bilder.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Observasjonskveld 07.02.2017

I flott vintervær, 4 minusgrader og vindstille, ble årets første observasjonskveld arrangert på Fanafjellet tirsdag 7. februar.
Totalt var det hele 25 personer som samlet seg rundt teleskopene, og flere av dem tok med seg sine egne teleskoper. Venus lyste kraftig på sørvesthimmelen, og de fleste kunne se at planeten viste faser (35% - og mindre enn halvmåne). Ettersom planeten Mars var langt fra jorda og svært liten (5"), kunne vi ikke se detaljer på overflaten, men oransje-fargen var iøynefallende. Månen stod høyt på sørøsthimmelen. Med kun 4 dager fra fullmåne, ble himmelen nokså opplyst og fikk en blålig fargetone. Dermed var kvelden lite egnet til å studere galakser og tåker, men Andromeda-galaksen var fin å se i prismekikkerter. I tillegg fikk vi se en fin og kraftig Iridium flare og passasje av ISS (Internasjonale romstasjonen) fra sørvest til sørøst. For mange var dette nye oppdagelser.

BAF Observasjonskveld BAF Observasjonskveld

 

28.11.2016: Medlemsmøte

«Universet» - av Ragnar Torbjørnsen

Ragnar Thorbjørnsen, som er styremedlem i Norsk Astronautisk Forening, holdt et interessant og engasjerende foredrag om temaet: Universet - Hva er det egentlig? Hvor kommer Universet fra? Hvorfor finnes Universet? Møtet ble holdt i Sweco sine lokaler på Fantoft. Hele 31 medlemmer møtte opp - som er ny rekord. Foredraget startet med et historisk tilbakeblikk fra Kopernikus og senere navn som Kepler, Newton, Maxwell, Einstein, Hubble, og ble avsluttet med elementærpartikkelfysikk og den store partikkelakseleratoren i CERN.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

20.10.2016: Medlemsmøte

Grunnkurs i Astronomi - del 1

Om lag 15 medlemmer møtte opp i Thorsen Gruppen sine lokaler på Kokstad. Hensikten med møtet var å gi en enkel innføring i Astronomi for både nybegynnere og de med mer erfaring. Foredragsholdere var Ronny Hjelland og Odd Høydalsvik.
Ronny tok for seg stjernehimmelen, om lysstyrker, farger, størrelsesklasser og navngiving.
Odd Høydalsvik fortalte om ulike typer teleskoper, både virkemåte og fordeler/ulemper.

I tillegg hadde vi en teleskoputstilling der de fremmøtte kunne studere de fleste typer teleskoper.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

15.09.2016: Medlemsmøte - Okkultasjoner

For 20-30 år siden var det nokså vanlig at mange amatørastronomer deltok i ulike astronomiske grupper som utførte verdifulle observasjoner og målinger på himmelen. En av disse gruppene var okkultasjonsgruppen. En okkultasjon inntreffer når et objekt (stjerne/planet) går bakom et annet objekt - f.eks. Månen. Nøyaktige tidspunkt for disse hendelsene økte nøyaktigheten av Månens og stjerners posisjon, i tillegg til tidsangivelsene. Møtet ble holdt hjemme hos Roar Hansen der 10-12 medlemmer møtte opp for å lære om okkultasjoner utfra erfaringer som Roar opparbeidet seg på 1980- og 1990 årene da han var en fast observatør. Møtet ble avsluttet med astronomiske observasjoner på terrassen i håp om å se at Neptun ble okkultert av Månen. Dessverre var lufta for disig og Månen for lyssterk for å se Neptun.

 

Byfjellsdagen 4.9.2016

"Kom deg UT-dagen"

Etter invitasjon fra Bergen og Hordaland Turlag stilte vi også i år opp på den årlige friluftsdagen på Skomakerdiket på Fløyen. I tidsrommet kl.10-15 brukte vi tre teleskoper for å observere Sola, både med vanlig solfilter og ved bruk av H-alfa filter. Vi var 4-5 personer fra BAF som guidet de fremmøtte. Værforholdene var strålende med omtrent ikke en sky på himmelen og opp mot 20 varmegrader. Interessen for vår stand var upåklagelig med stadig vekk små køer bak teleskopene av både barn og voksne som var nysgjerrige på å få sitt første blikk på Sola gjennom et teleskop. Kanskje besøkte så mange som 800 personer standen vår i løpet av de 5 timene vi stod der?

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Sommeravslutning 2016

Grilling og solobservasjoner på Eknes

Denne sommeravslutningen gikk til Kai og Ragnhild Krüger sin hytte på Eknes i Lindås den 12.06.2016. Etter å ha blitt skysset over til hytten med Kai sin båt, koste alle de 14 fremmøte utenfor hytten og observatoriebygningen i et strålende sommervær. Litt solobservasjoner gjennom solteleskoper ble det også tid til. Og som vanlig ble det grilling og deretter god kaffemat. Aldri tidligere har så mange møtt opp til disse sommeravslutningene. En stor takk til Ragnhild og Kai Krüger som stilte hytta, hagen og båten sin til disposisjon.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Merkurpassasjen 09.05.2016

BAF - Merkurpassasjen

Flere av medlemmene i BAF stilte opp sine teleskoper på Festplassen i Bergen denne dagen i strålende vårvær. Andre observerte hjemmefra.

Les mer og se bilder her.

 

27.04.2016: Planetariet på Sjøkrigsskolen

Orlogskaptein Henning Sulen var så vennlig å vise oss Planetariet, fortelle om stjernebilder og gresk mytologi. Dette planetariet er trolig verdens eldste som drives på gammelmåten av lyspærer og urverk. Det ble kjøpt inn til Sjøkrigsskolen i 1963 for å lære kadettene navigasjon vha. planeter og stjerner. Planetariet har plass til 40 personer, og denne kvelden møtte over 30 personer opp (både medlemmer og venner) og vi fikk en uforglemmelig kveld.

BAF medlemsmøte

 

Referat fra årsmøtet 9. mars 2016

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

 

Observasjonskvelder: 4/1, 5/1, 13/2 - 2016

Januar og februar 2016 hadde flere dager med fint og kaldt vær. Dermed nyttet vi sjansen til å arrangere 3 observasjonskvelder på Fanafjellet. Mandag 4. jan. var vi 10, dagen etter var det 7 som tok turen til Fanafjellet. Den 13. februar var vi hele 12 som ble fascinert av den flotte stjernehimmelen. Formålet med kveldene var ikke å utføre vitenskapelige observasjoner, men heller å gjøre både nye og gamle medlemmer kjent med stjernebildene og interessante astronomiske objekter. Av objekter vi tok en titt på kan nevnes: M45-Pleiadene, M35, Dobbelthopene i Perseus, dobbeltstjerner og galakser som M31, M81, M82. Diverse gasståker, M42-Oriontåken og M1-Krabbetåken. Alt i alt tre vellykkede kvelder.

BAF Observasjonskveld BAF Observasjonskveld

 

19.11.2015: Astroshow - Out of Space

Denne kvelden holdt Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes sitt astroshow: "Out of Space" på Voss kulturhus. For å stimulere våre medlemmer til å ta turen til Voss for å få med seg dette astroshowet, sponset BAF hver billett med kr. 100,-. Totalt var vi 12 personar i BAF-regi som møtte opp. Selv om kulturhuset langt i fra var fullsatt, var det likevel en minnerik opplevelse som vi ikke ville ha vært foruten.

Astroshow Astroshow

 

18.11.2015: Workshop - Bildebehandling

Denne kvelden holdt Odd Høydalsvik en «workshop» i bildebehandling av astrofoto. 8-10 personer møtte opp i Sweco sine lokaler på Fantoft. Noen av tingene som ble tatt opp: Hvilke bilder bør vi ta? Lights, Flats, Darks, Bias? Hva gjør vi med bildene etter vi har lastet de over på pc? Stacking av bilder? Etterarbeiding i Photoshop?

 

13.10.2015: Rapporter fra solformørkelsen på Svalbard/Færøyane

Den 13.10.2015 var det 16 som møtte opp i lokalene til Christian Michelsen Research på Fantoft.
Den 20. mars 2015 hadde vi en enestående mulighet til å se en total solformørkelse fra norsk jord. Neste gang dette skjer er først i 2061, men også da bare på Svalbard. Hele 4 av BAF sine medlemmer reiste i mars til Svalbard og Færøyene for å se på denne solformørkelsen, men fikk de egentlig se den? På dette møtet tok Jan Lexander og Roar Inge Hansen med oss på denne turen og viste sine egne bilder og video.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Observasjon av total måneformørkelse 28.9.2015

Selv om denne måneformørkelsen inntraff midt på natta (kl.03-06), var vi på det meste hele 12-13 personer ved badestranda på Tenneviktjørna. Neste totale måneformørkelse inntreffer først sommeren 2018, så denne formørkelsen måtte vi få med oss! Nokså skyet i startet av formørkelsen, men heldigvis ble skydekket lettere senere på natta slik at vi fikk sett og fotografert hele den totale fasen. Da klokken passerte 6 gikk den partielle månen ned bak trærne og Lyderhorn. Kanskje noen trøtte fjes som deretter måtte møtte opp på jobb, men hva gjør vel det etter en slik stor happening?

BAF Observasjonskveld BAF Observasjonskveld

 

Byfjellsdagen 6.9.2015

"Kom deg UT-dagen"

Etter invitasjon fra Bergen og Hordaland Turlag stilte vi opp på den årlige friluftsdagen på Skomakerdiket på Fløyen. Mellom kl.11-15 hadde vi to teleskoper for å observere Sola, både med vanlig solfilter og ved bruk av H-alfa filter. På det meste var vi 5 personer fra BAF som guidet de fremmøtte. Værforholdene var nokså fine, men dessverre ødela skyer tidvis for observasjonene. I løpet av disse fire timene fikk besøk av anslagsvis 200-300 personer. Disse satte stor pris på vårt tilbud om å få se på Sola, inkludert noen få solflekker, gjennom våre teleskoper og solformørkelsesbriller.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Sommeravslutning 2015

Grilling og solobservasjoner

13. juni 2015 var det 9 som møtte opp, både små og store, utenfor Bestefarstova til Geir Styve på Hjelmås. Været var rimelig fint, men en del skyer ødela delvis for de planlagte observasjonene av Sola og de sterkeste planetene. Det ble en koselig avslutning av vårsemesteret med grilling, god mat og drikke. Der praten gikk livlig under det store på treet på gardstunet på Hjelmås.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Møte om relativitetsteorien 16.04.2015

BAF - Øyvind Grøn

Den 16. april 2015 hadde vi besøk av professor Øyvind Grøn som holdt foredrag om Einstein og relativitetsteorien.

Les mer her.

 

Referat fra årsmøtet 3. mars 2015

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

 

Medlemsmøte - Astronomi utenfor det synlige spekteret 18.02.2015

11 medlemmer møtte opp på Nansensenteret for å høre Trygve Buanes, postdoktor i astropartikkelfysikk ved Universitetet i Bergen, fortelle om observasjoner av verdensrommet utenfor det synlige lyset. Han gav en oppsummering av hva vi har lært fra observasjoner helt fra lange radiobølger til ekstremt kortbølget gammastråling. I tillegg fortalte han om teknologien som er nødvendig for å gjøre disse observasjonene.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

 

Rapport fra observasjonskveld på Fanafjellet 14 februar 2015

Observasjonskvelden på Fanafjellet vart svært vellukka!

Observasjonskveld på Fanafjellet

Les meir her.

Medlemsmøte hos Geir Styve på Hjelmås.

22.10.2014 far det 10 medlemmer som møtte opp til et koselig kveldsmøte i Bestefarsstova. Været var for dårlig til å studere stjernehimmelen utendørs, men utstyret ble satt opp innendørs. Til glede for flere som fikk studert mange forskjellige teleskoper og monteringer. I tillegg gledet Geir oss med noe varmt å drikke og litt å spise.

BAF medlemsmøte BAF medlemsmøte

Medlemsmøte om romsonden Rosetta

Hele 20 medlemmer møtte opp den 13 oktober 2014 for å høre astronomiprofessor Kaare Aksnes fortelle om romsonden Rosetta som i 10 år vært på vei mot komet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Planen er at sonden skal lande på kometen den 12. november. Vi fikk en engasjerende innføring i problematikken med å kunne lande på et slikt lite objekt der tyngdekraften nesten er ingenting. Dette vil være første gang et romfartøy lander på en komet.

Kåre Aksnes - Rosetta Kåre Aksnes - Rosetta

Astrofotografering – av Odd Høydalsvik og Arnstein Dale

10 personer møtte opp i lokalene til Sweco på Fantoft den 9/9-2014 for å lære om astrofotografering. Denne gangen gav Odd oss gode tips for å ta bilder på stjernehimmelen. For å ta bilder med lange eksponeringer, trengs det bra utstyr med nøyaktig poljustering. Odd viste oss hvorledes vi kan få til dette. Arnstein viste oss sitt utstyr som består av et speilreflekskamera med en liten telelinse, samt fotostativ påmontert en Astro Trac for nøyaktig guiding.

Introduksjon til astrofoto

Introduksjon til enkel bildebehandling

BAF møte BAF møte

Teleskopets historie – av Øyvind Smith-Jansen

15 medlemmer møtte opp den 7/4-2014 for å høre Øyvind fortelle om teleskopets historie fra 1600-tallet og frem til dagens superteleskoper. I tillegg viste han oss flere eldre kikkerter, både store prismekikkerter og landmålingskikkerter, som han stilte ut i møtelokalet.

BAF møte BAF møte

 

Rapport fra tur til Eknes 25. mars 2014

BAF på Eknes

Hele 18 medlemmer fikke med seg en svært vellykket tur til Krügers hytte på Eknes! Les mer her

Referat fra årsmøtet 4. mars 2014

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

Referat fra medlemsmøte 6. februar 2014

Roar Inge Hansen orienterte om vårens astronomiske begivenheter. Deretter var det uformell samtale om nyttig litteratur og ressurser på Internett. Praten gikk livlig blant de ca 14 fremmøtte.

Referat fra medlemsmøte 27. november 2013

Roar Inge Hansen holdt foredrag om avstander på landjorda og i universet. Les mer her.

Referat fra medlemsmøte 31. oktober 2013

Sveinung Vegum holdt foredrag om erfaringer fra bygging av observatorieri. Les mer her.

Referat fra observasjonskveld 2. oktober 2013

Observasjoner fra Fanafjellet. Les mer her.

Referat fra møtet med Erik Tandberg

Torsdag 14 mars var en spesiell dag for romfartsinteresserte bergensere.  Da fikk vi besøk av ”the Grand Old Man” – Erik Tandberg. Han fortalte oss om noen av høydepunktene fra den utrolig fascinerende historien om romfartskappløpet til månen.  Arrangementet fant sted i regi av BAF i samarbeid med Tekna avdeling Bergen og sist, men ikke minst FRAMO Engineering,  som sponset både lokaler på Sandsli og alle utgifter.  Les mer her.

Referat fra årsmøtet 6. mars 2013

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

 

Referat fra medlemsmøte 29. januar 2013

Årets første BAF-samling gikk av stabelen hjemme hos Roar Hansen. Roar orienterte om vårens program, deretter gikk praten livlig om ulike temaer.

Les mer her.

Referat fra medlemsmøte 7. november 2012

Jostein Johansen holdt et spennende foredrag om Einteins generelle relativitetsteori. Les mer her.

 

Referat fra møtet 26. september 2012

Roar Inge Hansen holdt foredrag om venuspassasjer, og vi hadde tilbakeblikk på passasjen 6. juni 2012 med bilder og film. Les mer her.

 

Rapport fra venuspassasjen 6. juni 2012

Måneformørkelse desember 2011

Foto: Odd Høydalsvik

 

Observasjonen av Venuspassasjen fra Hjelteryggen ble en stor suksess! Les mer her

Referat fra årsmøtet 6. mars 2012

Les mer om årsmøtet og saker som var oppe her

Referat fra møtet 1. februar 2012

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson ved Universitetet i Bergen holdt foredrag om Nordlys.

Referat fra møtet 9. november 2011

Mørk materie

Les mer om Trygve Buanes sitt foredrag om mørk materie her

 

Rapport fra observasjonskveld 25. oktober 2011

Teleskop  

Ni frammøtte fikk en fin observasjonskveld på Fanafjellet.

Komet Garradd, stjernehoper, galakser, Jupiter og Uranus stod på menyen for kvelden.

Foto: Roar Inge Hansen

Les rapporten her

Rapport fra måneformørkelsen 15. juni 2011

Måneformørkelse  

Odd Høydalsvik og Rune Anda rapporterer fra sine observasjoner

Foto:Odd Høydalsvik

Les rapporten her

Referat fra sommeravslutning 6. juni 2011

Sommeravslutning  

Åtte frammøtte fikk en uforglemmelig fin lørdagsettermiddag på gården til "humørbonde" og BAF-medlem Geir Styve på Hjelmås.

Foto:Roar Inge Hansen

Les rapporten her

Rapport fra observasjonskveld 29. mars 2011

Teleskop  

Seks frammøtte fikk en fin observasjonskveld på Fanafjellet. Merkur, Saturn og mange stjernetåker sto på programmet.

Bildet viser ett av teleskopene, rettet inn mot Merkur på vesthimmelen.

Foto: Odd Høydalsvik

Les rapporten her

 

Referat fra årsmøte 22. mars 2011

Les referatet her

Referat fra medlemsmøte 23. februar 2011

Kveldens tema var observatorier i rommet. Jostein B. Johansen holdt et spennende foredrag om dette emnet som er langt mer omfattende enn man skulle tro.

Les referatet her

Referat fra medlemsmøte 24. november 2010

Solformørkelse på Påskeøya:
Kveldens hovedpunkt på programmet var Jan Lexander som holdt foredrag fra sin reise til Påskeøya for å se solformørkelsen 11. juli 2010 med 4 minutter og 50 sekunders totalitet.

Jan viser banen til måneskyggen. Foto: Jostein B. Johansen

Jan reiste sammen med DSE og fikk oppdraget med å lage film av reisen. Denne flotte videoen på 24 minutter ble fremvist på møtet. Les mer her.

 

Rapport fra temakveld om Astronomi på VilVite 13. november 2010

VilVite arrangerte også i år temakveld om Astronomi i samarbeid med BAF. Les mer her.

Foto: Jostein B. Johansen

Referat fra medlemsmøte 20. oktober 2010

Tema for dagens møte var Observatorium i Bergensområdet. Jostein Johansen og Odd Høydalsvik hadde laget hver sin presentasjon som gikk på kriterier for plassering og mulige plasseringer, samt aktuelle typer av observatorier.

Referat fra møtet

Kriterier for plassering

Aktuelle typer observatorier

 

Rapport fra Byfjellsdagen 5. september 2010

Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag. Det arrangeres to nasjonale turdager, en i september og en i februar. Bergen Astronomiske Foreining ble spurt i 2009 om å delta med aktiviteter for barn og barnefamilier, men da var været dårlig og det var liten vits å stille. I år viste derimot værgudene seg fra den beste siden; strålende sol og 17 grader. I Bergen gikk arrangementet under navnet: ”Byfjellsdagen”, og ble arrangert søndag 5. september. Les mer her.

 

Rapport fra sommeravslutning 29. mai 2010

En fin maidag hadde vi sommeravslutning med observasjoner i dagslys og grilling. Les mer her.

Venus i sikte! Foto: Odd Høydalsvik

Referat fra medlemsmøte 14. april 2010

Den 14 april hadde vi et spennende møte med temaet romfart. Jan Lexander og Geir Mathiesen viste filmer og bilder fra sine turer til forskjellige romfartssentre i USA. Les mer her.

Referat fra årsmøte 10. mars 2010

Les referatet her

 

Referat fra medlemsmøte 24. februar 2010

Partikkelfysikk og CERN i den store sammenhengen. Referat fra foredrag av Egil Lillestøl med bakgrunn fra CERN og Universitetet i Bergen, Nansensenteret 24.februar 2010, BAF medlemsmøte.. Les mer her.

Møte i BAF

Referat fra medlemsmøte 27. januar 2010

Den 27 januar hadde vi vårt første møte i 2010. Møtet ble holdt på Nansensenteret og tema for kvelden var teleskoper for amatørastronomer. Les mer her.

Rapport fra temakveld om Astronomi på VilVite 21. november 2009

VilVite arrangerte temakveld om Astronomi i samarbeid med BAF. Arrangementet var svært vellykket. Mellom 150 og 200 besøkende fikk en interessant, morsom og lærerik kveld.BAF stilte med opp med teleskoper for observasjon fra takterassen og betjenteogså planetariet. Les mer her.

Begge foto: Odd Høydalsvik

Observasjonskveld 17. oktober 2009

Ti medlemmer var samlet på Fanafjellet en fin månefri oktoberkveld.

Observasjonsforholdene var gode, med skyfri, månefri og ganske klar himmel. Melkeveien tegnet seg fint over himmelen, og man kunne tydelig se delingen av denne i Svanen. Vi var innom en rekke kjære objekter, som Kulehopene M13 og M92 i Herkules og M15 i Pegasus, Ringtåken, Krabbetåken, Galaksene M31, M33, M81, M82, og mange åpne hoper som M36, M37, M38, Pleadene, Hyadene og Dobbelthopen. Vi splittet også de firdoble stjernene i Lyra. Les mer her.

Møte om Måneskygger, både i Kina og lenger ute.

8. september 2009 var det møte om måneskygger på Jupiter og Saturn, og rapport fra den totale solformørkelsen i Kina. Les mer her!

Medlemsmøter 11. mars og 6. mai 2009

Møte BAF 6. juni

Foredrag om astrofoto og sosialt samvær. Les mer her.

Referat fra årsmøtet kan du lese her.

Stjernekvelden på Fanafjellet 3. februar 2009

Stjernekveld 2009

Stjernekvelden ble en stor suksess. Rundt 300 frammøtte fikk observere gjennom teleskopene vi stilte til disposisjon. Vi gjentar dette til høsten. Les reportasjer i nettavisene:

Bergens Tidende
BA

Og reportasje på NRK nett-TV

Fyldig reportasje finner du her: