7. september 2023 - Solaktivitet, nordlys og solobservasjoner