Rapport fra måneformørkelsen 15. juni 2011

Av Odd Høydalsvik.

Jeg må innrømme at jeg ikke hadde så veldig store forventninger til denne formørkelsen. For det første er sommerfullmånen veldig lav, og her i Bergen ville totaliteten være så godt som over allerede i det månen sto opp. Følgende tall sier det meste:

Måneoppgang kl 22:58
Slutt på totalitet kl 23:03
Solnedgang kl 23:07

Som om ikke det er nok har vi jo fjell i retning sørøst der månen står opp, og ofte litt skyer i horisonten. Å se totaliteten kunne man bare glemme. Av disse grunner hadde vi i Bergen Astronomiske forening valgt å ikke arrangere noe opplegg for denne begivenheten.

Men da det klarnet opp utpå kvelden bestemte jeg meg likevel for å gjøre et forsøk på observasjon, og på grunn av knapp tid valgte jeg det enkleste alternativet: Fanafjell. Der kan man kjøre nesten helt til topps. Riktignok måtte jeg traske lenger enn beregnet for å finne egnet utsikt mot sørøst. Men jeg må innrømme at opplevelsen langt oversteg forventningene!

Her er resultatet:

Måneformørkelse

“Timelapsebildet” over består av 8 ulike eksponeringer med 3 minutters mellomrom Foto: Odd Høydalsvik

Flere bilder og en animasjonsfilm ligger på følgende sider:

http://www.hoydalsvik.net/astrofoto/lunareclipse/lunareclipse_2011.html

http://www.youtube.com/watch?v=tAPFCCkDhJ0

Rune Anda rapporterer at han var i Kristiansand den 15. juni, men satt i et møte om kvelden. Etter møtet fikk han sett den partielle fasen og tatt følgende bilde:

Måneformørkelse

Partiell fase av formørkelsen.Foto: Rune Anda

Tilbake