Referat fra medlemsmøte 29. september 2012

Referat ved Odd Høydalsvik.

Tilbakeblikk på Venuspassasjen.

Roar Inge Hansen innledet møtet med et historisk tilbakeblikk på venuspassasjer og deres vitenskapelige betydninger.

Blant annet fikk vi en fin forklaring på hvordan fenomenet oppstår og hvorfor det er så sjeldent, samt hvorfor de forekommer i par med 8 års mellomrom.

Roar Hansen

Deretter ble det vist bilder og film fra begivenheten. Jan Lexander hadde lagd en flott reportasjefilm fra BAF-samlingen på Hjelteryggen. Roar var på jobbreise i København den 6 juni, men benyttet anledningen til å observere tidlig på morgenen. Han viste også en flott reportasjefilm fra begivenheten.

Roar sin film ligger på YouTube og kan sees her.

Tilbake