Referat fra medlemsmøte 27. november 2013

Referat ved Odd Høydalsvik.

Hvor langt kan man se? - Foredrag ved Roar Inge Hansen

12 medlemmer møtte opp på Nansensenteret der Roar ga en interessant oversikt over hvor langt vi kan se på landjorda og i universet.

Han startet med å dele en del forsøk han hadde gjort med å finne ut hvor fjerne objekter han kan identifisere på jordoverflata. Begrensende faktorer er jordkrumminga og hvor klar atmosfæren er. Noe av det fjerneste er Brage-plattforma i Nordsjøen sett fra Søre Gulfjellstoppen, 137 km. Dette krever veldig klar atmosfære.

Når vi vender blikket ut i rommet er det helt andre forutsetninger. Atmosfæren blir raskt tynnere med høyden, så den heldigvis er ikke så begrensende lenger. Fra et noenlunde mørkt sted kan vi se Andromedagalaksen med det blotte øye, hele 254 millioner lysår borte.

Med amatørteleskoper kan vi se en stor mengde fjerne galakser. Det trolig fjerneste objekt vi kan se med et amatørteleskop er kvasaren 3C273 i stjernebildet Jomfruen. Lysstyrken er 12,9 mag og avstanden er 2,5 milliarder lysår. Det kreves et teleskop med lysåpning ca 6" eller større.

Med Hubble-teleskopet har man observert objekter ned mot 400 million år etter Big Bang, dvs ca 13,3 milliarder lysår unna.

BAF møte

Foto: Odd Høydalsvik

Tilbake