13. april 2021: De første stjernene og galaksene

Den 13. april 2021 ble det arrangert medlemsmøte for BAF på nett. Vi har nå tatt i bruk Zoom som plattform for nettmøter. Det var 26 personer pålogget møtet, derav 2 døvetolker som gjorde en utmerket jobb.

Når vi ikke kunne samles fysisk, så var nettmøte et godt alternativ. Antall deltakere var godt over gjennomsnittet, så det er tydelig at for en del er det lavere terskel for å delta på denne måten.

BAF

 

Kveldens tema var om hva som skjedde i den mørke tiden fra rundt år 400.000 til 400 millioner år etter BigBang med dannelsen av de aller første stjernene i Universet. Vår egen Ronny Hjelland holdt et umerket foredrag over dette spennende emnet, som han også har skrevet en artikkel om i Astro Rapport nr 3 2020: «De første stjernene og galaksene».

For ca. 13,78 milliarder år siden oppsto vårt univers i et glohett lite punkt. Etter en kort men voldsom inflasjon sank temperaturen så mye at kvanter med energi kunne danne de første partiklene med materie; protoner og elektroner. Universet utvider seg i alle retninger og alle atomene driver bort fra hverandre, gass virker frastøtende når den komprimeres.

Universet består i hovedsak av hydrogen og helium og det finnes ingen tyngre stoffer som kunne holde gassen samlet. Alt tilsier at universet skulle forblitt mørkt og kaldt, så hvordan startet de aller første stjernene? Det vil føre for langt å forklare dette i et kort referat, dette kan man lese i Ronny sin artikkel i AR. Kort fortalt var der en del heldige omstendigheter som førte til dannelse av H2-molekyler, som kunne begynne å klumpe seg sammen. Etter hvert oppstod de første stjernene. Disse ioniserte omgivelsene rundt seg med UV stråling når de brant, og stjernene sendte sjokkbølger og tyngre stoffer ut i gasskyene når de eksploderte i supernova. Dette gjorde det mulig for dannelse av Populasjon II stjerner og en myriader av nye stjerner tente etter hvert. Spesielt når små galakser kolliderte og vokste seg større.

BAF

 

Etter foredraget var det en sesjon med spørsmål og svar relatert til dagens tema. Vi benyttet også anledningen til å snakke sammen om løst og fast.

Presentasjonen fra møtet

Referat: Odd Høydalsvik

Tilbake