25. april 2023: Satelitter til besvær

25. april 2023 holdt Ronny Hjelland et engasjerende foredrag i Fana kulturhus på Nesttun om alle de nye små satellittene som stadig vekk blir sendt opp i verdensrommet. Dette er satellitter som skal gi bedre internettdekning.

Vi er i dag godt kjent med Starlink-satellittene til Elon Musk, som blir skutt opp med jevne mellomrom, og kan til tider sees som langstrakte tog av stjerner som beveger seg på en mørk kveldshimmel. Frem til nå har det blitt sendt opp ca. 4000 slike satellitter, men Elon Musk har planer om å sende opp 40 000 slike satellitter frem til år 2027. Disse satellittene går i forholdsvis lav bane, cirka 550 km over jordoverflaten. Ettersom de kun er synlig når sollyset skinner på dem, er de bare synlig noen få timer etter/før solen går ned/opp. Mange har reagert på denne formen for søppel og lysforurensing i verdensrommet ved at vi i større grad blir plaget av «stjernespor» når vi tar bilder på himmelen. I tillegg vil slike satellitter øke sjansen for kollisjoner med romfartøyer. Levetiden til disse satellittene er også noe variabelt, og de vil etter noen år falle mot jorden og brenne opp i atmosfæren vår. Alle disse problemene er økende ettersom stadig flere slike satellitter blir sendt opp. Allerede nå har en redusert lysproblemet ved at de store solcellepanelene på satellittene blir vridd slik at sollyset i mindre grad reflekterer sollyset mot jorden.

Det er ikke bare Elon Musk som fremover vil sende slike satellitter opp i baner rundt jorda. En rekke andre aktører vil de neste årene sende opp slike satellitter i høyder mellom 400-1100 km. De som går lavest, vil plage oss minst, mens de som er lengst over jordoverflaten vil være lengst synlig. Prospekt Kuiper (Amazon) skal sende opp over 3000 i løpet de neste fem år. Oneweb skal sende opp over 6000. Kina har søkt om 13 000 satellitter, og ikke minst Rwanda Space Agency som har søkt om utrolige 327 000 satellitter. Disse satellittene går både i vest-øst baner og polare baner, men de aller fleste blir stort sett værende i baner sør for Norge.

Vi kan til enhver tid følge med på nettet hvor satellittene befinner seg, både Starlink og Oneweb. https://satellitemap.space/

For en som meg, som også til tider lager presentasjon til medlemsmøtene våre, blir jeg veldig imponert av Ronny sine flotte «slides» - ofte med fine animasjoner. Dette var også tilfelle på dette medlemsmøtet der 16 medlemmer møtte opp. BAF

BAF

BAF

BAF

BAF

Klikk på bildene for større versjoner.

Referat: Roar Inge Hansen

Foto: Dag Magne Ulvang og Roar Inge Hansen

Tilbake